مديریت
 

شيرين افتخاری جم

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی رشته علوم سياسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج سال 1376
 • کارشناسی ارشد رشته علوم سياسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی سال 1383

سوابق آموزشی

 • مدرس دروس حوزه علوم سیاسی و کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • مدرس کارگاه های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و منطقه هشت دانشگاهی

سوابق شغلی

 • گروه آموزشی حقوق از سال 77 تا 82
 • اداره کل امور پژوهشی از سال 82 تا 84
 • اداره کل آموزش از سال 84 تا 85
 • دفتر هیات علمی از سال 85 تا 89
 • ستاد امور شاهد و ایثارگر از سال 89 تا 90
 • دفتر برنامه ریزی، سنجش و نظارت از سال 89 تا کنون
 • عضو خانه موسیقی از سال 83  تا کنون

 سوابق پژوهشی

 • مقاله « نقش مهارت های ارتباطی مذاکره برکارآفرینی بین المللی و ایجاد اشتغال نیروی انسانی متخصص » در دست چاپ
 • مقاله « غارهای استان لرستان »، ماهنامه باديه ، تحقیقی با موضوع توریسم برای گروه جغرافيا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
 • انجام پروژه های جهانی شدن و برخورد تمدن ها، امپرياليسم اقتصادی لنين، فمينيسم ( مورد ايران)، روابط خارجی ايران و آذربايجان،
Powered by DorsaPortal